collages        llibres        ocenalls        anticollages        quartalls        dretalls        open air books        col·laboracions
quartall nº5a (2008), manuel gimeno quartall nº5b (2008), manuel gimeno quartall nº5c (2008), manuel gimeno quartall nº5d (2008), manuel gimeno
els quartalls són un tipus d’anticollage, de dimensions reduïdes, que busquen desenvolupar una mateixa idea gestual en quatre moviments diferents i que bé poden complementar-se o bé poden viure aïllats dels altres sense perdre la seva personalitat.
notícies           obra           biblio           bio           contacte