collages        llibres        ocenalls        anticollages        quartalls        dretalls        open air books        col·laboracions
maqueta open air book "h" (2009), manuel gimeno aplec d'open air books a l'estudi (2010), manuel gimeno
aquestes obres representen l’evolució dels llibres i de la petita escultura, “l’escultura de mà”, cap a l’escultura monumental i transitable. plantegen un nou horitzó cap a la introducció de materials allunyats del paper, persegueixen la invasió de grans espais i són un important pas endavant cap a la lliberació i la obertura espacial dels llibres. la seva constitució i la seva definició estructural estan basades en la concepció formal i en la relació narrativa dels plecs, característica que inevitablement i volguda manté la seva essència i caràcter de llibre.
notícies           obra           biblio           bio           contacte