collages        llibres        ocenalls        anticollages        quartalls        dretalls        open air books        col·laboracions
ocenall nº48 (2007), manuel gimeno ocenall nº50 (2007), manuel gimeno ocenall nº71 (2007), manuel gimeno ocenall nº75 (2007), manuel gimeno
nascuts de la voluntat de donar utilitat als “encenalls” que es desprenen dels collages, els ocenalls es converteixen en petites escultures que recorden, conceptualment i en certa manera, els ocells de paper. no s’aguanten drets per si mateixos, donat que van néixer destinats a recolzar-se en el marc d’una finestra.
notícies           obra           biblio           bio           contacte