collages        llibres        ocenalls        anticollages        quartalls        dretalls        open air books        col·laboracions
fotografies     martí gasull, gasull fotografia i manuel gimeno.
notícies           obra           biblio           bio           contacte