collages        llibres        ocenalls        anticollages        quartalls        dretalls        open air books        col·laboracions
collage nº1 (2003), manuel gimeno collage nº2 (2003), manuel gimeno collage nº3 (2003), manuel gimeno collage nº9 (2003), manuel gimeno collage nº19 (2003), manuel gimeno
constitueixen dues sèries d’obres. la primera, realitzada a partir de material de desfet divers, com poden ser cartrons, fulloles, bosses, sobres de cartes i tot tipus de paper. en aquesta línia resulta fàcil trobar reminiscències i influències d’allò que un coneix i que, de manera a voltes no conscient i a voltes conscient, deixa petja en el record visual. la sèrie posterior és la primera realitzada només a partir de material verge i suposa el primer pas en ferm cap a la recerca d’un llenguatge propi.
notícies           obra           biblio           bio           contacte