collages        llibres        ocenalls        anticollages        quartalls        dretalls        open air books        col·laboracions(imatges aviat disponibles)
el desig de compartir una idea pròpia i mesclar-la en una mateixa obra amb la idea d’una altra persona propera, dóna lloc a les col·laboracions. dues concepcions creatives s’uneixen per a concebre un conjunt unitari a partir de dues obres paral·leles o entrecreuades en un mateix espai, amb un mateix objectiu, sense la necessitat del matrimoni per a sobreviure però amb la voluntat d’un indissoluble festeig.
notícies           obra           biblio           bio           contacte