catàleg Josep Maria Mestres Quadreny. De Cop de Poma a Trànsit Boreal. Música, art, ciència i pensament.
Arts Santa Mònica, 2010. ISBN 978-84-393-8508-0
catàleg Arts Libris. Arts Santa Mònica, 2010. Dipòsit Legal B-14755-2010
article Doblar i doblegar l’art. Vicenç Altaió, Diari Avui. 9 de març del 2010 Vicenç Altaió, Diari Avui. 9 de març del 2010
catàleg manuel gimeno. Vicenç Altaió. edicions de l’espanta-emes. Barcelona. Març 2010. Dipòsit Legal B-6689-2010
monografia Tot muda de color al so de la flauta. Josep Maria Mestres Quadreny.
Fundació Joan Brossa i Ajuntament de Barcelona, 2010. ISBN 978-84-9850-203-9
article Manuel Gimeno. Arte y Parte, núm.85. Febrer-Març 2010
article Galeries d'avui. Manuel Gimeno. Montse Frisach, Diari Avui. 5 d'abril del 2008 Montse Frisach, Diari Avui. 5 d'abril del 2008
entrevista Últimas tendencias. Manuel Gimeno. Marga Perera, Tendencias del Mercado del Arte, núm. 11. Març 2008 Marga Perera, Tendencias del Mercado del Arte, núm. 11. Març 2008
text crític Els Dretalls, Quartalls i Anticollages de Manuel Gimeno. Lourdes Cirlot. Març 2008 Lourdes Cirlot. Març 2008
notícies           obra           biblio           bio           contacte