collages        llibres        ocenalls        anticollages        quartalls        dretalls        open air books        col·laboracions
anticollage nº29 (2008), manuel gimeno anticollage nº32 (2008), manuel gimeno anticollage b1 (2008), manuel gimeno anticollage b3 (2008), manuel gimeno anticollage b10 (2008), manuel gimeno
si els collages busquen consolidar tots els elements que incorporen, per tal de conformar un tot fixe i unitari, els anticollages fugen totalment d’aquesta intenció. en els primers la cola juga un paper importantíssim i és una protagonista indiscutible. en els anticollages la cola només aporta una utilitat puntual, deixant que l’aire i el moviment siguin els autèntics encarregats d’unir els elements que es troben per a formar la composició.
notícies           obra           biblio           bio           contacte